Nely Tech е известен производител на висококачествени стандартни и поръчкови LCD дисплеи и LCD модули за стандартен, разширен и широк температурен диапазон.