Най-модерни IC за електромери на Teridian Semiconductor (TDK Semiconductor)
Лидерът в областта на измерване на електроенергия с нови решения

- IC за 1-фазни (71M6511) и 3-фазни (71M6513) електромери
- Истински SoC (System-on-Chip) решения
- 22-битов делта-сигма АЦП с 3 сензорни канала
- 32-битов математически процесор + 80C515 процесор
- LCD-драйвер, RTC, Vref, температурна компенсация
- точност 0.5% и 0.1% при динамичен токов обхват повече от 2000:1
- надминава изискванията на IEC61036 / IEC62053 / ANSIC12.20
- измерва активна и реактивна енергия, A
2h, V2h 
- 64kB FLASH, 7kB RAM, 2 UART (+1 програмен), I2C 
- Активна консумация 9mA, в standby 4uA
- най-конкурентни цени